23.09.2014

Nytt nödstopp- och starttillståndssystem

Emex nödstoppsystem med övervakningsdisplay. Visar direkt vilket nödstopp som är intryckt! Startas med elektronisk transponder (Lupax-nyckel). Styrning av spånsugsanläggning samt förhindrar start av maskiner med spånsug ifall spånbehållaren är full.

Klicka här för att ladda ner Emex broschyr!

 

Lupax startillståndssystem med elektronisk transponder. Ingen obehörig kan starta maskinerna! Inställbar tid hur länge starttillståndet ska gälla. Kan installeras även på ett fåtal maskiner och kompletteras efter behov.

Klicka här för att ladda ner Lupax brochyr!

Gå till "Aktuellt"