Aktuellt, september 2014

23.09.2014

Nytt nödstopp- och starttillståndssystem

Emex nödstoppsystem med övervakningsdisplay. Visar direkt vilket nödstopp som är intryckt! Startas med elektronisk transponder (Lupax-nyckel). Styrning av spånsugsanläggning samt förhindrar start av maskiner med spånsug ifall spånbehållaren är full. Se bilder