Kategorier

Brandskyddshandske(3500042)

Brandskyddshandske

Brandskyddshandske

3500042

Brandskyddshandske

Brandskyddshandske skall alltid vara placerad på väl synlig plats intill ställ för gasflaskor.  Brandskyddshandsken uppfyller kraven enligt CE 96 0403 EN 407.