Kategorier

Lupax starttillstånd, integrerad(9300011)

Lupax starttillstånd, integrerad

Lupax starttillstånd, integrerad

9300011

Lupax starttillstånd, integrerad

Lupax– modulen monteras på maskinerna, integrerad i våra startapparater eller som en separat modul. Kan enkelt programmeras av huvudanvändaren. Med Lupax kan starttillstånd ges separat för olika maskiner. Den elektroniska nyckeln - transpondern - förs över avläsaren på Lupax varefter maskinen kan startas. För t.ex. kvällskurser kan man ha en skild transponder med inställd tid, som gäller hela kvällen. En viss maskin kanske inte alls får användas kvällstid. Då lämnas kvällsanvändarens transponder   oprogrammerad för denna och maskinen kan inte startas.

Användningstiden är individuellt inställbar för varje maskin. Efter att den inställda tiden löpt ut eller efter ett strömavbrott, upphävs starttillståndet automatiskt. Maskinen stannar dock inte om tiden löper ut under arbetets gång. Startillståndet kan även upphävas genom att  på nytt föra transpondern över läsaren.

Lupax kan även monteras på befintliga maskiner. Installationskostnaderna är förmånliga jämfört med motsvarande system.

Lupax innehåller en användarlogg som möjliggör uppföljning av användningen.

Det finns även valbart en funktion som kräver två användare för att starta maskinen.

Transponder som förkommit kan enkelt raderas från Lupax.

Fördelar:

 • Enkelt att förhindra otillåten användning av maskinen, vilket ger en tryggare slöjdsal
 • Starttillstånd för  viss tid och upphävs automatiskt
 • Förmånlig anskaffning och enkel att montera, även på gamla maskiner
 • Kan byggas ut enligt behov och resurser, eftersom montering och programmering sker per maskin
 • Dator behövs inte för programmeringen
 • Med hjälp av loggen kan användningen enkelt följas upp

 

Funktion:

 • Menyspråk: svenska, finska, engelska.
 • Lägga till/ta bort användarnamn för att underlätta hantering och underhåll.
 • Inställbar tid 1min - 4 h, kan variera för olika nycklar.
 • Röd och grön märklampa indikerar i vilket läge starttillståndet är.
 • Möjlighet att programmera in nya användare.
 • Uppföljning av användare via loggen.
 • Funktion  som kräver två användare

Lupax på bilden är extrautrustad med en ljusfyr som lyser när starttillståndet är i kraft.