Kategorier

Norton Crystolon bryne(1350063)

Norton Crystolon bryne

Norton Crystolon bryne

1350063

1350063

Norton Crystolon bryne

"Norton" Crystolon. Av kiselkarbid. Kombinerat fin-grov. För lättare bryningsarbeten.