Kategorier

Kontraprofilfräs, Cobolt(1155396)

Kontraprofilfräs, Cobolt

Kontraprofilfräs, Cobolt

1155396

Alternativ

Kontraprofilfräs, Cobolt

För tillverkning av skåpluckor med spegelfyllning. Kontraprofilfräsarna nedan monteras ihop på två olika sätt beroende på vilket av fräsmomenten som ska utföras. Vänster bild (A) visar stålens och lagrets position vid fräsning av noten och den synliga profilen. I höger bild (B) har profil och notstål skiftats och kullagret flyttats, för att motfogen i tvärstycksgavlarna ska kunna utföras. Ramtjocklek 16 - 22 mm. Om tjockare ram föredras, falsas ramstyckena helt enkelt ner från under- (bak)sidan. Utförlig arbetsintruktion medföljer i förpackningen. OBS! Genom att enbart nyttja profilstålet, utökas användningsområdet även till ren kantprofilering.

Nro/Nr S mm L1 mm L2 mm C mm D mm Lager
226-005 8 18 22,7 4 43 M-228
326-005 12 18 22,7 4 43 M-228